www.rougsoenord.dk


Sognepræst Birthe Kiilerich
bbki@km.dk
Tlf. 8648 5050
Formand Karin Skouboe
formand@rougsoenord.dk
Tlf. 8648 8200
Graver John Kusk Simonsen
JohnKusk@privat.dk
Tlf. 2145 9970
Kirkeværge Karin Selmer Tlf. 2095 8842 
 
 
 Voer Kirke ligger frit og højt i den
vestlige side af byen.
Tårnet er højst ejendommeligt.
Forneden har det spidsbuede arkader og
er bygget af genanvendte kvadre og
munkesten.
Våbenhuset menes at stamme fra
1700-tallet.
En korsprydet, meget gammel ligsten,
findes som tærskel til våbenhuset.
Inde i kirken må man beundre det
smukke og enkle kirkerum med bjælkeloft.
Her finder vi også nogle gamle
kalkmalerier på korbuens underflade.
Forsidepanelet på alterbordet er prydet
af malerier fra 1590.
Giverne er Jacob Bjørn og Anne Krabbe
fra Stenalt.
Prædikestolen med himmel i
renæssancestil, er ganske enkel
og prunkløs.
Ved opbygningen af stoleværket,
bevaredes de gamle stolegavle.
Herskabsstolene bærer Jacob Bjørn
og Anne Krabbes våben.
Orglet er fra 1960 og bygget af Starup.
Kirken blev hovedrestaurereet
i 1950 ved arkitekt Edv. Thomsen.
Dengang blev der bl.a. lagt nyt gulv af
ølandsfliser.
En model af skoleskibet Danmark blev
ophængt i 1972 og er fremstillet
af Alfred Jensen, Glud.
I 2004 kom en ældre lysekrone tilbage
til kirken.

Videre oplysninger og indtryk,
fås ved et besøg i kirken, hvor
alle er hjerteligt velkommen.

Tilbage til forsiden